TV program v angleščini
Scientology Network

Citati iz Hubbardovih del

"Kdorkoli lahko povzroči stvari z delovanjem in ne z meglenimi mislimi."

"Ko začnete želeti in prenehate delovati, se ne bo nič uresničilo."

"Brez namena ni mogoče doseči ničesar. Z namenom je mogoče doseči skoraj vse – če ne vse."
Privolitev za zbiranje osebnih podatkov po GDPR
(General Data Protection Regulation)

S poslanim sporočilom, izpolnjenim OCA testom osebnosti ali z nakupom v spletnem mestu omogočite podjetju Seminar Osebna učinkovitost, Dejan Praprotnik S.P., da zbira in obdeluje posredovane osebne podatke. Posredovane osebne podatke bom obdeloval v skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov in veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

V skladu z veljavnim zakonom o varstvu osebnih podatkov (v nadaljevanju: ZVOP-2) sme upravljavec osebnih podatkov obdelovati osebne podatke, če je podana osebna privolitev posameznika. Osebna privolitev je prostovoljna izbira posameznika, da se lahko njegovi osebni podatki obdelujejo za določen namen. Osebno privolitev potrdite v sklopu pošiljanja sporočila, oddajanja OCA testa osebnosti ali zaključka nakupa v tem spletnem mestu.

Podatki, ki jih zbiram od vas, so sledeči:

Podatki, ki jih zbiram, so obenem tudi nujni za kasnejšo sprovedbo naročila.

Opozorilo: obveščamo vas, da je podajanje osebnih podatkov povsem prostovoljno. V kolikor ne želite, da vaše podatke hranim in jih nadalje obdelujem, to ustrezno označite ob oddaji naročila.

V okviru pošiljanja sporočila, naročila izdelkov ali OCA testa osebnosti in strinjanja z navedenimi pogoji, boste vpisali vse potrebne informacije na sledečih povezavah:
za pošiljanje sporočila: scientologija.si/kontakt.php
za naročilo izdelkov: scientologija.si/_blagajna.php
za oddajanje OCA testa osebnosti: scientologija.si/oca_test.php

Nameni, za katere se osebni podatki zbirajo:

Osebne podatke zbiram v skladu za namenom, za katerega ste mi jih posredovali. Posredovanih osebnih podatkov ne bom uporabil za drug namen.

Pravna podlaga:
Osebne podatke zbiram na podlagi vašega soglasja oziroma privolitve.

Obdelava in uporaba osebnih podatkov:
Obdelava osebnih podatkov pomeni kakršnokoli delovanje ali niz delovanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki, ki so avtomatizirano obdelani ali ki so pri ročni obdelavi del zbirke osebnih podatkov ali so namenjeni vključitvi v zbirko osebnih podatkov, zlasti zbiranje, pridobivanje, vpis, urejanje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklicanje, vpogled, uporaba, razkritje s prenosom, sporočanje, širjenje ali drugo dajanje na razpolago, razvrstitev ali povezovanje, blokiranje, anonimiziranje, izbris ali uničenje; obdelava je lahko ročna ali avtomatizirana.

S klikom na gumb "Privolitev in oddaj naročilo" (ki mi omogoča naročilo izdelkov v spletnem mestu), prostovoljno soglašam z uporabo osebnih podatkov za namen, za katerega so posredovani. S klikom na gumb "Privolitev in oddaj test" (ki mi omogoča grafičen vpogled v moje osebnostne lastnosti), prostovoljno soglašam z uporabo osebnih podatkov za namen, za katerega so posredovani. S klikom na gumb "Privolitev in oddaj sporočilo" (ki mi omogoča komunikacijo z upravljalcem spletnega mesta), prostovoljno soglašam z uporabo osebnih podatkov za namen, za katerega so posredovani. V primeru naročila izdelkov soglašam tudi, da dovoljujem posredovanje podarkov kurirski službi, za namene sprovedbe samega naročila. Pri tem je na naslovnici paketa zapisano sledeče: Ime in priimek, Naslov, poštna številka in naslovna pošta ter telefonska številka.

Seznanjen/-a sem s tem, da se bodo moji osebni podatki obdelovali izključno s strani podjetja Seminar Osebna učinkovitost, Dejan Praprotnik S.P. in ne bodo posredovani tretjim osebam, k čemur podajam svoje izrecno soglasje.

S potrditvijo te privolitve nadalje izrecno soglašam, da podjetje Seminar Osebna učinkovitost, Dejan Praprotnik S.P. moje osebne podatke obdeluje za naslednje namene:

Z uporabo tega spletnega mesta izjavljam, da sem starejši(a) od 16 let in da so informacije, ki jih podajam, resnične in verodostojne.

Postopki za zagotavljanje pravic posameznika:
V skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov imate pravico do dostopa do podatkov, ki se nanašajo na vas, pravico do popravka podatkov, pravico do omejitve obdelave, pravico do izbrisa podatkov ter pravico do prenosljivosti podatkov.

Omenjene zahteve lahko uveljavite znotraj spletnega mesta, po elektronski pošti na naslov skupina(afna)scientologija(pika)si ali pisno na papirju na naslov podjetja Seminar Osebna učinkovitost, Dejan Praprotnik S.P.

Morebitno pritožbo lahko vložite pri nadzornemu organu, v primeru če menite, da obdelava osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov.

Podjetje Seminar Osebna učinkovitost, Dejan Praprotnik S.P. se zavezuje, da bo zbrane osebne podatke obdelovalo zgolj za zgoraj opredeljene namene. V primeru, če bo nastala potreba po drugovrstni obdelavi ali po posredovanju podatkov tretjim osebam, vas bom predhodno kontaktiral in zaprosil za vašo privolitev.

Podjetje Seminar Osebna učinkovitost, Dejan Praprotnik S.P. dajalca te privolitve obvešča, da lahko podano privolitev kadarkoli prekliče, z dopisom na naslov podjetja Seminar Osebna učinkovitost, Dejan Praprotnik S.P. ali e-sporočilom na naslov e-pošte: skupina(afna)scientologija(pika)si

Osebni podatki so zbrani do preklica z vaše strani. V primeru, da ne boste označili obveščanja o ugodnostih in popustih ter posebnih ugodnostih, o novih produktih, o morebitnih dogodkih, obveščanja o poteku morebitne prodajne akcije, bodo osebni podatki uporabljeni le za sprovedbo naročila ali odgovora, potem pa takoj zbrisani.

DPO - Data Protection Officer
Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov (Data Protection Officer ali krajše DPO) je tista oseba, ki obdelovalcu ali upravljavcu osebnih podatkov neodvisno pomaga pri zagotavljanju skladnosti obdelave osebnih podatkov s splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR) in novim zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2). To spletno mesto izpolnjuje pogoje, da deluje brez DPO.


Načrti in cilji

opis knjižice

v košarico
Načrti in cilji (cena 5.00 EUR)


opis DVD-ja

v košarico
Uvod v scientologijo - DVD video (cena 15.00 EUR)